İçişleri Bakanlığı KPSS'siz ve KPSS ile Kamu Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 'siz ve KPSS ile yapılan personel alımında detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı KPSS'siz ve KPSS ile Kamu Personel Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı kamu personeli alacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında başvuru şartları şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

g) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,

ğ) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

ı) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

i) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN

a) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

2. KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,

b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hakim olmak,

c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox, TensorFlow, PyTorch gibi görüntü

işleme kütüphanelerinden herhangi birine hakim olmak, ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,

d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN

a) Görüntü işleme konusunda yüksek lisans yapmış olmak.

3. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - .NET (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt

Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

c) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ç) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) ASP.NET MVC, C# ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,

f) JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

h) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,

ı) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS) kullanmış olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN

a) NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

b) Microsoft Certifıed Solutions Dcveloper (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.

4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Pattern recognition, feature extraction, age detection, object tracking, yüz ve obje tanıma, parmak izi tanımlama, görüntü ve sinyal işleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi ve bu konuları içeren projelerde görev almış olmak,

b) Nesneye dayalı programlama metotlarına hakim olmak,

c) OpenCV, MATLAB Computer Vision Toolbox, TensorFlow, PyTorch gibi görüntü işleme kütüphanelerinden herhangi birine hakim olmak, ç) JUnit ile birim testleri konusunda tecrübeli olmak,

d) UML ve yazılım geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) MVC ve tasarım kalıpları (design pattern) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

5. İŞ ANALİSTİ UZMANI - KATEGORİ A (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

b) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,

c) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine

sahip olmak,

d) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

f) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Temel SQL bilgisine sahip olmak,

i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,

j) Tercihen görüntü işleme alanlarında tecrübe sahibi olmak,

k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

6. İŞ ANALİSTİ UZMANI - KATEGORİ B (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

b) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,

c) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Test süreçleri konusunda deneyimli ve test senaryoları üretme, uygulama becerisine sahip olmak,

d) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ı) Temel SQL bilgisine sahip olmak,

i) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,

j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

7. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

c) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hakim olmak, (Active Directory, DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)

f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,

g) SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

j) Tercihen Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,

l) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

TERCİHEN

a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

b) MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,

c) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

BAŞVURU

Başvurular 1 ile 10 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin 

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN