Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 63 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alım ilanı bugün yayımlandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanın detayları haberimizde.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 63 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı

Hatay ;Mustafa Kemal Üniversitesi personel alım ilanı yayımlandı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 63 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

Bugün yayımlanan ve başvurusu 24 Aralık Pazartesi günü başlayacak olan kamu personeli alımında Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası ele alınacaktır. 

Alım yapılacak kadrolar, mezuniyet şartı şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 
 • Herhangi bir Kurumda (657/4-B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.
 • 018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

BAŞVURU

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımına başvurular 24 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Başvurular, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Hatay M.K.Ü. Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen yapılacak.

 • Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru formu
 • Öğrenim Belgesi
 • 2018 KPSS sınav sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Fotoğraf

Kamubulteni.com  | Ankara