Halkbank Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı Alımı Yapacak

Halkbank tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi.

Halkbank  Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı Alımı Yapacak

Halkbank  Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı alacak.

Halkbank tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 7 kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu yazımızda Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılan personel alımlarına yer verdik.

Başvuru Tarihleri: 29 Haziran 2020 - 12 Temmuz 2020

Sınav Tarihi: 08 Ağustos 2020

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan başvuru şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) Yaş kriterine ilişkin olarak;  BT Müfettiş Yardımcılığı için; Lisans mezunları için 01.01.1992 ve sonrası; Yüksek Lisans mezunları için 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,  BT İç Kontrolör Yardımcılığı için;01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Mezuniyet kriterine ilişkin;  BT Müfettiş Yardımcılığı için; Tablo-1’de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya Tablo-2’de belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmakla birlikte Tablo-1’de belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,  BT İç Kontrolör Yardımcılığı için; Tablo-3’te belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümlerinden mezun olmak,

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,

ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı) BT Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak, BT İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak, şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden alınıyor. Adaylardan, başvuru bedeli olarak 140-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacaktır.

Banko görevlisi alımı ilanı için TIKLAYIN