Hacettepe Üniversitesi KPSS'siz ve 50 KPSS ile 75 Personel Alımı Yapıyor-Başvuru İnternetten

Hacettepe Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 4/B personel alımına başvurular internet üzerinden alınacak.

Hacettepe Üniversitesi KPSS'siz ve 50 KPSS ile 75 Personel Alımı Yapıyor-Başvuru İnternetten

Hacettepe Üniversitesi tarafından  bir duyuru yayımlandı.

Hacettepe Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS şartı olmadan ve KPSS 50 puan şartı ile 75 personel alımı yapılacağına yer verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda hemşire, eczacı, fizyoterapist, psikolog ile sağlık teknikeri kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. 

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Hacettepe Üniversitesi Hastanesi bünyesine yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

- 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak, 5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

- Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

- Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Hacettepe tarafından yayımlanan ilan metninde kadrolar ve mezuniyet ile KPSS şartı hakkında şu bilgilere yer verildi:

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Hacettepe Üniversitesi personel alımı başvuruları internet üzerinden alınacak. Başvuru yapacak adayların nüfus cüzdanı, adet diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte aşağıdkai linkten müracaatını yapması gerekmektedir.

http://hospportal.hastane.hacettepe.edu.tr/acik-pozisyonlar.php

Linki kopyalayın ve yeni sekmede açarak iş ilanına başvuru yapın.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA