GİBTU 50 KPSS ile En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor (Büro Memuru-Mühendis-Mimar-Destek Personeli)

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Kütüphaneci, destek personeli, mimar, teknisyen, programcı, mühendis ve büro personeli alımı için duyuru haberimizde.

GİBTU 50 KPSS ile En Az Lise Mezunu Personel Alımı Yapıyor (Büro Memuru-Mühendis-Mimar-Destek Personeli)

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafındna Resmi Gazete 'de bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda üniversite rektörlüü bünyesinde istihdam etmek üzere Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS 50 puan şartı ile yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

- Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir

KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan özel şartlar ve kadro dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular bugün başladı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında şartları tutan adaylar, aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatlarını 15 gün içinde Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak:

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve istenilen belgelerin asılları veya onaylı suretleri değerlendirilecektir.

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- 1 adet vesikalık fotoğraf.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA