Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 Personel Alımı Başlıyor

Gençlik ve Spor bakanlığı tarafından istihdam edilecek 923 personel için başvuru tarihleri yaklaşıyor. İşte başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve başvuru şartları.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 Personel Alımı Başlıyor

Kamu kurumlarına alınacak personellerden biri de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak tam 923 personelin alınacağı duyurulan ilanda başvurular Pazartesi günü başlıyor. Lisans mezunlarının alınacağı kadrolarda detaylar haberimizde.

Başvuru tarihi

24 Ocak 2022 Pazartesi saat 10.00’da başlayacak başvurular 28 Ocak 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar devam edecektir. Online yapılacak başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak spor uzmanı, gençlik çalışanı ve psikolog boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog” alımı yapılacaktır.

SPOR UZMANI;

 • 1.GRUP, Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun olmak (26 Kontenjan)
 • 2. GRUP, Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren beslenme ve diyetetik bölümlerinden mezun olmak (11 Kontenjan)
 • 3. GRUP, Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak (21 Kontenjan)
 • 4. GRUP Üniversitelerin beden eğitimi veya spor alanında en az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmak (25 Kontenjan)
 • 5. GRUP Üniversitelerin beden eğitimi veya spor alanında en az lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Spor Bilimleri vb. bölümlerinden mezun olmak (290 Kontenjan)

GENÇLİK ÇALIŞANI;

 • 1. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren resim, heykel, grafik, seramik, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, müzik, film tasarımı bölümlerinden mezun olmak (65 Kontenjan)
 • 2. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren beden eğitimi veya spor eğitimi ile ilgili bölümlerinden mezun olmak (30 Kontenjan)
 • 3. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümünden mezun olmak (45 Kontenjan)
 • 4. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren bilgisayar ve teknoloji ile ilgili bölümlerinden mezun olmak (60 Kontenjan)
 • 5. GRUP Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren herhangi bir bölümden mezun olmak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamlayıp Gençlik Liderliği sertifikasına sahip olmak (300 Kontenjan)

PSİKOLOG;

 • Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak (50 Konyenjan)

Şeklinde dağılım yapılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

4) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

B- Özel Şartlar

1) Spor Uzmanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

3) Psikolog pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 24 Ocak 2022 (10:00) – 28 Ocak 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

2) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

3) Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5) Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

6) Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olmasından, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

İllere Göre Kontenjan Dağılım Listesi İçin: TIKLAYIN