Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 Bin 147 Personel Alımı Sona Eriyor Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 147 personel alımı için başvurular bugün sona eriyor. Başvurular ne zaman açıklanacak, başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 Bin 147 Personel Alımı Sona Eriyor Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanla 4 farklı pozisyon için Türkiye Geneli 4.147 kamu personeli alımı yapılacak. Toplamda 8 bin 594 personel belirlenecek. Belirlenecek bu isimlerden 4 bin 147 tanesi asil listeye 4 bin 147 tanesi ise yedek listeye alınacak.

Adaylar Nasıl Belirlenecek?

Adaylar başvurularını KPSS puanlarıyla yapacak. Puanı en yüksek olan adaydan başlanıp 4 bin 147 aday asil olarak belirlenecek ve 4 bin 147 aday ise yedek olarak belirlenecek.

Sonuçlar Ne Zaman ve Nerde Açıklanacak?

Sonuçların açıklanması için henüz bir tarih açıklanmadı ancak sonuçların açıklanacağı adres belli oldu. adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısından öğrenebilecektir.

KPSS Şartı Var mı?

Adayların başvuru yapabilmeleri için 2020 KPSS B grubu oturumuna katılmış olması gerekiyor. Lise mezunları için KPSS P94, ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için de KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

Alım Yapılacak Kadrolar

Büro Personeli: (Kadın veya Erkek): 300 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi:

Kadın: 413 personel

Erkek: 453 personel

Temizlik Personeli

Kadın: 1643 personel

Erkek: 1338 personel

Başvuru Genel Şartları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

6) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak

7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

8) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

9) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak

10) Arşiv araştırması olumlu olmak

Başvuru Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

a) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15 Eylül 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),

e) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

g) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak

Büro Personeli

- Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak

Temizlik Personeli

- Herhangi bir liseden mezun olmak

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 10 Eylül 2022 (10.00) - 15 Eylül 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1) Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,

2) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar için ayrıca;

a) Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

b) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu (15 Eylül 2021 ve sonrası tarihli sağlık kurulu raporu),

Kadro Dağılımı

https://www.kamubulteni.com/images/upload/gsb_1.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/gsb_2.png

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /