Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız 206 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor: İşte Başvurusu

Gaziantep Üniversitesi , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 206 mülakatsız kamu personeli alımı için başvuru bilgileri ve başvuru detayları yazımızda.

Gaziantep Üniversitesi Mülakatsız 206 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor: İşte Başvurusu

Gaziantep Üniversitesi 206 kamu personeli alacak.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 206 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS'den geçerli bir puan alan adayların müracaat edebileceği kamu ilanının başvuru detayları yazımızda.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

İlan başvuru özel koşulları ise şu şekilde:

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlana başvurular internet üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların http://basvuru.gantep.edu.tr adresi üzerinden 7 Aralık 2020 tarihine kadar başvurusunu yapması gerekmektedir. 

KPSS ŞARTI

Hemşire kadrosu için 2020, diğer kadrolar için ise 2018 KPSS puanı ile başvuru olacak. İlan metni için TIKLAYIN.PDF