Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mülakatsız Destek ve Büro Personeli Alımı Yapacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Mülakatsız ilanın detayları yazımızda.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mülakatsız Destek ve Büro Personeli Alımı Yapacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Resmi Gazete'de bir duyuru yayımladı. 11 Aralık 2020 tarihli kamu ilanında üniversite bünyesine sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. büro personeli ve destek elemanı kadrolarına yapılacak personel alımı lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara" göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözleşmeli personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,  Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

BAŞVURU

İlana müracaat edecek adayların aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad. 27010 Şahinbey/GAZİANTEP adresine şahsen ya da posta ile yapması gerekmektedir.

1. Başvuru Formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

2. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgesi (Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren belgesinin başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)

5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Kontrol numaralı) – Lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı – Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı – Lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanı (İlanın Resmî Gazete’de yayımlanmasının akabinde 2020 KPSS lise sınav sonuçlarının açıklanması halinde; adaylar 2020 (KPSSP94) puanı ile de başvuruda bulunabilecektir.)

6. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya e-Devlet üzerinden temin edilen kontrol edilebilir şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)

7. Belge ve Sertifikaların aslı veya onaylı örneği (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

8. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur. (İlan şartlarında belirtiliyor ise)

Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

İlan metni için TIKLAYIN.PDF