Eskişehir Osmangazi Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı

Eskişehir OGÜ , en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS 50 puan şartı ile yapılacak personel alımında başvurular bugün başladı. Başvuru için istenen şartlar, kadro dağılımı ve başvuru linki haberimizde.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvurusu Başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alacak.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bugün bir duyuru yayımlandı. Resmi Gazete'de ve üniversitenin resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda , en az lise mezunu adaylar arasından sağlık personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 50 puan şartı ile yapılan personel alımında başvurular bugün başladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre yapılacak personel alımında başvuru detayları şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

- T.C. vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa l düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, s uçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Askerlik Durumu itibariyle, Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

Üniversitenin personel alımı yapılan kadroları ve özel şartları şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvuru yapacakların aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir. 

https://personelbasvuru.ogu.edu.tr

Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurup , istenen belgeleri yükleyin ve müracaatınızı tamamlayın.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA