En Az Lise Mezunu 50 KPSS İle İtfaiye Eri ve Memur Alımı Başvuruları Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından en az lise mezunu 50 KPSS ile itfaiye eri alımı ile memur kadrosuna personel alımı başvuruları başladı. Tahsildar için 70, memur kadrosu için 60 ve üstü KPSS puanı olmak gerekiyor.

En Az Lise Mezunu 50 KPSS İle İtfaiye Eri ve Memur Alımı Başvuruları Başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur almak için ilana çıktı. Farklı kadrolardan alımı yapılacak bu personeller arasında itfaiye eri için en az 50, memur kadrosu için en az 60 ve fizikçi kadrosu için en az 75 KPSS puanı şartı bulunuyor. Adaylar alımlar için yazılı ve sözlü sınava katılacaktır. Başvuru detayları ve şartları haberimizde.

Başvuru Tarihi ve Şekli

- Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 18.07.2022 – 22.07.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/Adana adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.

- Elektronik ortamda belediyenin [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.

- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Adana Büyükşehir Belediyesi (Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/Adana) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediye sorumlu olmayacaktır.)

- İtfaiye Eri Kadrosu için başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

2020 KPSS’den istenen asgari puanı almak

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İtfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyece yapılacaktır.

İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

En az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin www.adana.bel.tr resmi internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna yukarıdaki belgeler eklenecektir.

İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyeye ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /