En Az İlköğretim Mezunu 1093 KPSS'siz Memur Atama Tercihleri E Devlet'te Başladı 2828 Kapsamında (2828 Nedir?)

Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur ataması için kılavuz yayımlandı. 2828 sayılı kanun kapsamında yapılacak memur atamasında KPSS şartı olmayacak. Detaylar yazımızda.

En Az İlköğretim Mezunu 1093 KPSS'siz Memur Atama Tercihleri E Devlet'te Başladı 2828 Kapsamında (2828 Nedir?)

Bakan açıkladı: 2828 sayılı kanun kapsamında devlete 1093 memur ataması yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında, devlet koruması altında yetişmiş, devlet korumasından  yararlanmış 1093 genç için atama yapılacağını söyledi.

SON BAŞVURU 19 OCAK 2021

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yetişen, buralarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanmış gençlerin tercih işlemlerinin başladığını söyleyen Bakan Selçuk, başvuruların 19 OCak tarihine kadar e devlet kapısı üzerinden alınacağını söyledi. 

EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU

Bakan Selçuk yerleştirme işlemlerinde tercihte bulunacak hak sahiplerinin öğrenim düzeylerine göre dağılımlarının ise ilköğretim, ortaokul düzeyinde 364, ortaöğretim düzeyinde 581, ön lisans düzeyinde 73 ve lisans düzeyinde 75 olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan açıklamasında,  "Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Aile Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden tercih kılavuzu yayımlandı ve başvurular başladı. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak
e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamaları,
Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;
Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak.
g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan
raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel
olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar
tarafından karar verilecektir.)
h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

2828 SAYILI KANUN NEDİR? KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2828 sayılı sosyal  hizmetler kanunun kapsamında yapılacak memur atamasında tercih yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.

BAŞVURU

Tercih kılavuzu için TIKLAYIN

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-hizmetler-kanunu-kapsaminda-ise-yerlestirme-tercih-islemleri

Tercih başvuruları e Devlet üzerinden yapılıyor. Yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayıp e Devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda tecihlerinizi yapabilirsiniz.

Bilgi alış verişi için  TIKLAYIN