En Az B Sınıfı Ehliyetli Zabıta ve C Sınıfı Ehliyetli İtfaiye Eri Alımı Başvuruları Başladı Başvuru Şartlarında Neler Var Başvurular Şahsen Mi Yapılacak

2022 KPSS puanıyla zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvuruları başladı. Başvurular şahsen yapılacak boy ve kilo şartı belli oldu.

En Az B Sınıfı Ehliyetli Zabıta ve C Sınıfı Ehliyetli İtfaiye Eri Alımı Başvuruları Başladı Başvuru Şartlarında Neler Var Başvurular Şahsen Mi Yapılacak

Çanakkale Belediyesi tarafından kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği itfaiye eri alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. KPSS puanıyla sıralamaya giren adaylar daha sonra sınava alınacaktır. Başvurular için ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor. Başvurular için 2022 KPSS puanı geçerli olacak

Alım Yapılacak Kadrolar

Zabıta Memuru: lisans mezunu 3 personel

Zabıta Memuru: ön lisans mezunu 2 personel

İtfaiye Eri: ön lisans mezunu 9 personel

Kadrolar ve Mezuniyet Şartları

https://www.kamubulteni.com/images/upload/zabYta_12.png

Müracaat İçin Ortak Şartlar

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- Zabıta memuru alımı ve itfaiye eri alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyece yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

- İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

Kurumdan veya Belediyenin www.canakkale.bel.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecek.

- Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 5 Aralık-19 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar şahsen yapabilecektir. Başvuru için İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuru yapılacaktır.

Sınav Yeri ve Zamanı

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 09/01/2023-10/01/2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 09/01/2023 tarihinde saat 09:00’da uygulamalı sınav aynı gün 14:00’da Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır.

İtfaiye Eri alımı için sözlü sınav 10/01/2023 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün 14:00’da Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /