En Az B Sınıfı Ehliyetli Zabıta Memur ve Memur Alımı Başvuruları Başladı

Antalya’nın Akseki Belediyesi tarafından alınacak zabıta memur ve VHKİ için başvurular başladı. İşte başvuru şartları…

En Az B Sınıfı Ehliyetli Zabıta Memur ve Memur Alımı Başvuruları Başladı

Akseki Belediyesi tarafından zabıta memuru alımı ve VHKİ alımı yapılacak. Lisans mezunu adaylara yönelik açılan bu kadrolara başvuran adaylar, başvuru sonucunun olumlu olması halinde sınava alınacak. 2022 KPSS P3 puan türüyle başvuru yapılacak kadrolar için 70 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum olmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak.

f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

g) Zabıta alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyece yapılacaktır.

h) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kurumdan veya belediyenin internet sitesinden (http://www.akseki.bel.tr) alınacak başvuru formu doldurularak aşağıdaki belgeler eklenecek.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).

- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Zabıta memuru için başvuru yapacak adaylar başvurularını şahsen yapmak zorunda. VHKİ kadrosu için başvuru yapacak adaylar başvurularını şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabilecektir. Başvurular 09.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No: 39 Belediye Hizmet Binası Akseki / ANTALYA adresinde Akseki Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak. Şahsen yada posta yoluyla yapılacak başvurular bu adrese olacaktır.

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine gönderilebilecektir.

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilecektir.)

Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 08.02.2023 tarihinde saat 10.00’ da başlamak üzere Akseki Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /