En Az 50 KPSS ile B veya C Sınıfı Ehliyete Sahip Çok Sayıda İtfaiye Eri Alımı Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından B veya C sınıfı ehliyetli en az 50 KPSS’den başlayan puanlarla 124 itfaiye alımı yapılacak.

En Az 50 KPSS ile B veya C Sınıfı Ehliyete Sahip Çok Sayıda İtfaiye Eri Alımı Yapılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanla ikamet şartı olmadan 124 itfaiye alımı yapılacağı duyuruldu. İtfaiye eri alımı başvuru şartları haberimizde.

Sözlü ve uygulamalı sınav katılacak adaylar 2020 KPSS puanıyla başvurularını yapabilecek. Alımlar için en az 50 KPSS puanı gerekirken alımların 73 tanesi lisans ve 51 tanesi de lise mezunlarına yönelik olacak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak için adaylar 28-29 Temmuz 2022 ile 01-02 Ağustos 2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde istenen evraklarla başvurularını şahsen yapacak. Başvurular Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne yapılacak. Burada boy ve kilo ölçümü yapılacak.

Kadro Nitelikleri ve Dağılımı

Başvuru Genel Şartları

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İtfaiye alımı başvurusu için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- İlgili alıma göre en az B sınıfı veya C sınıfı ehliyete sahip olmak

Başvurular İçin Gerekli Belgeler

Belediyenin www.mugla.bel.tr internet adresinden doldurulacak başvuru formu ile beraber aşağıdaki belgeler eklenecektir.

- Hangi kadroya başvuracağına dair başvuru dilekçesi, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, (1 Adet)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 Adet)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /