EGM'ye KPSS'siz Kamu Personel Alımı Yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS puan şartı aranmadan bir kadroya 2 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Sözleşmeli olarak yapılacak personel alımı için başvuru bilgileri yazımızdaç

EGM'ye KPSS'siz Kamu Personel Alımı Yapılacak

EGM personel alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS puan şartı olmadan sözleşmeli helikopter makinisti alımı yapılacağına yer verildi. Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Helikopter Makinisti kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru bilgileri kamubulteni.com 'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını aşıması gerekmektedir.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen şartları taşımak,

3. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

5. Askerlik hizmetini tamamlamış veya tamamlamış sayılmak,

6. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

7. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte istenen evraklar:

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Temel Teknisyen Sertifikaları, e) www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Helikopter Makinisti Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir nüshası müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası adayda kalacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanında getirecektir.

f) Temel teknisyen sertifikaları, Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve belgeleri, Her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir varsa kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve Havacılıkla ilgili kişisel tüm (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgelerin başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA