Ege Üniversitesi 50 KPSS ile 221 Personel Alımı Başvurusu Başladı

Ege Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında başvuru detayları haberimizde.

Ege Üniversitesi 50 KPSS ile 221 Personel Alımı Başvurusu Başladı

Ege Üniversitesi 221 personel alımı yapıyor.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Bugün yayımlanan duyuruda , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre aşağıdaki belirtilen kadrolara 221 personel alımı yapılacağına yer verildi. 

KPSS puan şartı ile mülakatsız şekilde yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün başladı ve 15 gün boyunca alınacak. Daha önce şahsen alınan 4/B 'li personel alımları, koronavirüs nedeniyle online alınıyor. Bu ilana da başvurular internet üzerinden yapılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan duyuruda 4/B statüsünde sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere yapılan personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerektiğinin altı çizildi:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.

- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Ege Üniversitesi bünyesine yapılacak 221 personel alımında adaylar , aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular https://www.ege.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.  Ege Üniversitesi'nin resmi sayfasında duyurular kısmında yer alan online başvuru saysına girin ve iş başvuru formundaki bilgileri eksiksiz şekilde doldurun. Daha sonra ise talep edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip "Kaydet" düğmesine basın ve başvurunuzu yapın.

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA