DSİ 2005 Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Devam Ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 2005 personel alımı için başvuru işlemleri sürüyor.

DSİ 2005 Personel Alımı için Başvuru İşlemleri Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne farklı unvanlarda toplamda 2005 kadrolu kamu işçisi alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, ilgili duyuruda alıma başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleşeceği kaydedilmişti. Başvuru işlemlerinin 23 Ağustos'ta başlayacağına dikkat çekilen personel alımı duyurusunda; Operatör, Bekçi, Teknisyen, Hidrolog, Aşçı, Tapograf, Şoför, Operatör, Sondaj işçisi gibi unvanlar için kadro ayrıldığı gözlemlendi. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartlara da dikkat etmesi gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar şu şekilde sıralandı:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,

Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak

kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru

yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi

itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması

gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi

feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her

aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının

dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge

Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet

sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve

becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak

belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması

deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

RESMİ DUYURUDA BAŞVURULARLA İLGİLİ HANGİ İFADELERE YER VERİLDİ?

DSİ personel alımıyla ilgili resmi duyuruda başvuru sürecine ilişkin,"Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinde ilan

edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan

adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla

yapabilecektir. İlanen duyurulur" denildi.