DSİ 1273 Kamu Personeli alımı hakkında duyuru

Devlet Su İşleri - DSİ bünyesine geçtiğimiz günlerde ataması yapılan 1273 kamu personeli alımı hakkında önemli duyuru geldi.

DSİ 1273 Kamu Personeli alımı hakkında duyuru

DSİ 1273 Kamu Personeli alımı hakkında duyuru 

Devlet Su İşleri - DSİ bünyesine geçtiğimiz günlerde 1273 kamu personeli alımı yapılmıştı. DSİ bünyesine sözleşmeli mühendis, büro personeli, destek personeli ve güvenlik görevlisi olarak atanan adaylara önemli bir duyuru geldi.

DSİ, yapmış olduğu duyuruda;

"Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere mühendis, büro personeli, destek personeli (Temizlik)  ve koruma ve güvenlik görevlisi sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşen adayların aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını 24.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize elden teslim veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir." ifadelerini paylaştı

Adaylardan istenen belgeler ise şu şekilde ;

 • e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.
 • e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
 • Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)
 • Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)
 • Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
 •  2 adet vesikalık fotoğraf.
 • e-Devlet üzerinden alınacak  barkodlu  yerleşim yeri belgesi.
 •  2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)
 •  Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan.
 •  Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.
 •  e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)
 • Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

DSİ 1273 Kamu Personeli alımı hakkında duyurunun tamamına ulaşmak için TIKLAYIN