Dokuz Eylül Üniversitesi'ne Sözleşmeli Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı Yapılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nce yayımlanan "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI" için başvuru işlemleri devam ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne Sözleşmeli Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı Yapılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi'ne Sözleşmeli Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alımı Yapılacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nce yayımlanan "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI" için başvuru işlemleri devam ediyor.

YENİ PERSONEL ALIMI DUYURULARI ART ARDA GELDİ! SON İLANLARA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLA VE KATILIM İSTEĞİ GÖNDER.

Geçtiğimiz gün Üniversite rektörlüğünün resmi sayfası, Resmi Gazete ve BİK üzerinden yapılan bilgilendirmede, personel alımıyla ilgili, "Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olmuştu: 

Başvuru yapacak adayların başvuru genel ve özel şartlarının yanı sıra aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor: 

* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması.
* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN TALEP EDİLECEK BELGELER DE NETLEŞTİ

Başvuru sırasında adaylardan nüfus cüzdan fotokopisi,KPSS sonuç belgesi,diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ile başvuru formu talep edilecek. Başvurular Üniversitenin İnsan Kaynakları Birimine (Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20 - (0 232)) şahsen yapılacak. Detaylı bilgilendirme rektörlük sayfasında yer alıyor.