Dışişleri, KPSS'siz Bilgisayar Bilen Sekreter Alımı Yapıyor

Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli sekreter kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu personel alımında başvurular başladı.

Dışişleri, KPSS'siz Bilgisayar Bilen Sekreter Alımı Yapıyor

Dışişleri KPSS'siz 2 sekreter alacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve T.C. Bişkek Büyükelçiliği’nde münhal bulunan sekreter kadrosuna sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İyi bilgisayar bilen en az lise mezunları arasındna yapılan sekreter alımında başvurular alınmaya başladı

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Kırgızca ve Türkçe bilmek (Rusça da bilmek tercih sebebidir.),

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını 8 Aralık Salı günü mesai bitimine kadar Büyükelçilik “Moskovskaya 89, 720040, Bişkek” adresine ulaşacak şekilde postayla veya mesai saatleri içerisinde (hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir.

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail
adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim
görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliklerinden/Ataşeliklerinden alınacak “denklik
belgesi”.),
6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6.
sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.