Devlet Üniversitesine 11 Bin 983 TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Kamu personel alımında bir ilan daha geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 11 bin 983 lira maaşa kadar personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları haberimizde.

Devlet Üniversitesine 11 Bin 983 TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, farklı kadrolarda en az 60 KPSS ile 15 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana bakıldığında en düşük 7 bin 28 lira maaş olurken en yüksek maaş 11 bin 983 lira verilecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar

Büro Personeli: 3 personel

Destek Personeli: 3 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 5 personel

Kütüphaneci: 1 personel

Spor Uzmanı:2 personel

Programcı: 1 personel

Başvuru Genel Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru Özel Şartları

Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin;

a- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

b- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

c- 175 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla (adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge),

d- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 20’den az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

e- Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun bulunmaması.

f- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

Spor Uzmanı İçin;

a- En az 2. derece Antrenörlük Belgesine ve en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesine sahip olmak.

b-Spor Uzmanı kadrosunun on (10) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.

c- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır).

Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00

Programcı İçin;

a-En az ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak. (İlk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak.

b-İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans dizeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik suresi do1mamiş eski dengi ) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c-Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yı1 süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı di1 bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

d-Programcı kadrosunun 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.

e- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır. (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır).

Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

1- Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5422&bid=265&tid=7&dil=tr-TR)

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

3- KPSS sınav sonuç belgesi.(Barkod sorgulaması yapılacaktır.)

4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

5- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi.

6- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir.)

7- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

8- Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvuru evraklarını 15-29 Ağustos tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya elden teslim edeceklerdir.

Alım Yapılacak Kadrolar, Nitelikleri ve Maaş Tablosu

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /