Danıştay Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Başvurular 1 Temmuz'da Sona Erecek

Kamuya açıktan memur alımı, uzman erbaş alımı, sözleşmeli erbaş alımı , polis alımı ve bekçi alımları yapılmaya devam edecek. Bu arada kurumlar sözleşmeli personel alımı duyuruları yayımlamayı sürdürüyor. Danıştay Başkanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı sözleşmeli personel alımı duyurusuna adayların yoğun ilgisi söz konusu olmuştu. Başvurular devam ediyor. İşte detaylar...

Danıştay Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Başvurular 1 Temmuz'da Sona Erecek

Danıştay Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Başvurular 1 Temmuz'da Sona Erecek

Danıştay Başkanlığı'nın sözleşmeli kamu personeli alımı için başvuru işlemleri 1 Temmuz 2019 tarihine kadar sürecek. Danıştay'dan geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda, sözleşmeli kamu personeli pozisyonunda hizmetli, sağlık teknisyen yardımcısı, aşçı, bulaşıkçı, garson ve destek personeli alımı yapılacağı belirtilmiş, "Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2018 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda; 19 (Hizmetli olarak çalıştırılmak üzere), 2 (Sağlık Teknisyen Yardımcısı olarak çalıştırılmak üzere), 3 (Aşçı olarak çalıştırılmak üzere), 2 (Garson olarak çalıştırılmak üzere) ve 2 (Bulaşıkçı olarak çalıştırılmak üzere) toplam 28 (yirmi sekiz) Destek Personeli alınacaktır." denilmişti.

KAMUYA PERSONEL ALIMLARI, GÜNDEMDEKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ YOUTUBE'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE ABONE OL.

Danıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel alımına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlar için ayrıca belirtilen başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar aşağıdaki gibi olacak: 

A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1984 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
B. ÖZEL ŞARTLAR
DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNDA;

1) Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip
olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)
2) Aşçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi
zorunludur.)

3) Bulaşıkçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4) Sağlık Teknisyen Yardımcısı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) Meslek liseleri veya Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
5) Hizmetli Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURU SIRASINDA TALEP EDİLEN BELGELER

Danıştay Personel alımı ile ilgili tüm detaylara http://www.danistay.gov.tr adresinden erişim sağlanabilir. İlgili internet sayfasında başvuru formu yer alıyor ve süreç hakkındaki gelişmeler de Danıştay resmi sayfasından duyurulacak.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA