Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na personel alımı için başvuru süreci 8 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlamıştı. İlgili personel alımı için başvurular 22 Mayıs 2020 mesai bitimine kadar devam edecek. İletişim Başkanlığı tarafından konuya dair yapılan bilgilendirmede, "Adaylar 08/05/2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/05/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru evrakı Başkanlığımıza ulaşan adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecek olup, Başkanlığımızca tarafına hafta sonu hariç iki gün içinde bilgi verilmeyen adayların başvurusunu yenilemesi gerekmektedir. E-postası Başkanlığımıza ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir." denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na personel alımı için başvuru süreci 8 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlamıştı. İlgili personel alımı için başvurular 22 Mayıs 2020 mesai bitimine kadar devam edecek. İletişim Başkanlığı tarafından konuya dair yapılan bilgilendirmede, "Adaylar 08/05/2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/05/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru evrakı Başkanlığımıza ulaşan adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecek olup, Başkanlığımızca tarafına hafta sonu hariç iki gün içinde bilgi verilmeyen adayların başvurusunu yenilemesi gerekmektedir. E-postası Başkanlığımıza ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir." denildi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 22:07
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel Alımı Başvuruları Sürüyor

İletişim Başkanlığı'na personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, "İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde,Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre;Basın, yayın ve enformasyon faaliyetlerinde ve özellikle simültane tercüme hizmetlerinde çalıştırılmak üzere iki (2) adet Basın-Enformasyon Personeli, İngilizce (3), Fransızca (1), Almanca (1), Çince (1), Arapça (1), Rusça (1), dillerinden toplam sekiz (8) adet Mütercim-Tercüman, olmak üzere toplam on (10) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI

1) Basın-Enformasyon Personeli pozisyonu (2 adet) için aranılan şartlar:
(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
(b) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
(c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak en az (B) düzeyinde İngilizce bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2018-2020 yılları içerisinde alınmış olması gerekmektedir.).
(ç) İkinci bir dil bilmek tercih sebebi sayılacaktır.
(d) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.
(e) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.
(2) Mütercim-Tercüman pozisyonu (8 adet) için aranılan şartlar:
(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
(b) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış veya tecilli/muaf olmak.
(c) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngiliz, Fransız, Alman, Çin, Rus ve Arap Dili/Dil Bilimi/Eğitimi/Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık veya Çeviri Bilim bölümlerinden veya eğitim fakültelerinin İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça ve Arapça bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
(ç) İngilizce, Fransızca ve Almanca dili için ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) katılarak, KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak(diğer dillerden başvuruda bulunacak adaylarda KPSS puanı aranmayacaktır.).
(d) ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) katılarak İngilizce dili için en az (A) düzeyinde, diğer yabancı dillerde (Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Çince) en az (B) düzeyinde bildiğini belgelemek veya bu seviyede bildiğine ilişkin uluslararası geçerliliği bulunan bir dil belgesine sahip olmak (Yabancı dil belgesinin 2018-2020 yıllarında alınmış olması gerekmektedir.).
(e) Yabancı dil belgelerinin denkliği hususunda ÖSYM Başkanlığının 18/09/2017 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve 25/02/2016 tarihli Eşdeğerlik Tablosu esas alınacaktır.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(1) Adaylar 08/05/2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde 22/05/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuruya ilişkin İş Talep Formu ve istenilen diğer belgeleri İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru evrakı Başkanlığımıza ulaşan adaylara e-posta yoluyla bilgi verilecek olup, Başkanlığımızca tarafına hafta sonu hariç iki gün içinde bilgi verilmeyen adayların başvurusunu yenilemesi gerekmektedir. E-postası Başkanlığımıza ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Başvuru evrakındaki yanlışlık ve noksanlıklar ile eksik belgelerden başvuru sahibi sorumlu olup, süresi içerisinde ulaşmayan veya tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Başkanlığımız internet sitesinden temin ederek dolduracakları İş Talep Formuyla birlikte aşağıda belirtilen belgeleri veya bunların onaylı suretlerini ya da e-devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış belgeleri basvuru@iletisim.gov.tr e-posta adresine göndermek suretiyle başvuracaklardır.

- Diploma veya mezuniyet belgesi (varsa Yüksek Lisans Belgesi) (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.),
- YDS Sonuç Belgesi/ Yabancı Dil Belgesi (e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.),
- Erkek adaylar için son 6 ay içinde alınmış askerlik durumunu gösteren belge (e-Devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler kabul edilmektedir.),
- 1 adet Vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir),
- Nüfus cüzdanı fotokopisi veya e-devlet üzerinden barkodlu alınmış nüfus kayıt örneği (kişi nüfus kayıt tipi),
- Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi,
- Mütercim-Tercümanlık sınavına başvuracaklardan ayrıca KPSS Sonuç Belgesi (İngilizce, Almanca, Fransızca dilleri için başvuru yapanlardan alınmaktadır ve e-devlet üzerinden barkodlu alınmış belgeler de kabul edilmektedir.)

(3) Başvuru sahiplerinin yapılacak kontrollerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği ya da beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde başvurusu iptal edilmiş sayılır ve başvuru sahibi sınavlarda başarılı olsa dahi bu nedenle herhangi hak talebinde bulunamaz. Bu şekilde yapılan başvurularda ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatma hakkını İletişim Başkanlığı saklı tutar.

(4) Adaylar en fazla bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(5) İlgili dillerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer dillerden alım yapılacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.