CTE Kadrolu 40 Öğretmen Alımı Yapacak

CTE tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda öğretmen kadrosunda istihdam etmek üzere 35 erkek 5 kadın personel alımı yapılacağına yer verildi.

CTE Kadrolu 40 Öğretmen Alımı Yapacak

CTE  kadrolu öğretmen alacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, öğretmen kadrosuna 40 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile yapılacak alımda 35 erkek 5 kadın öğretmen istihdam edileceğine yer verildi. Yayımlanan duyuruya baktığımızda başvuruların 18 OCak günü başlayacağı görüldü.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

CTE öğretmen alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

-Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

BAŞVURU

18.01.2021- 29.01.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak başvuru gerçekleştirilecek. İlan metni için TIKLAYIN