Cezaevlerine 4200 TL Maaşla İKM Alımı Yapılıyor: İşte Son Başvuru Tarihi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine en az lise mezunları arasından infaz koruma memuru alımı yapılıyor. KPSS puanı ile yapılan alımda başvuru detayları yazımızda.

Cezaevlerine 4200 TL Maaşla İKM Alımı Yapılıyor: İşte Son Başvuru Tarihi

İnfaz koruma memuru alımı son başvuru tarihi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru alımı başvurusu devam ediyor. Cezaevlerine yapılan İKM alımında son başvurular 12 Mart 2021 tarihinde alınacak.

BAŞVURU SİSTEMİ BU SENE DEĞİŞTİ

Önceki yıllarda başvurular adliyelere şahsen yapılıyordu. Ancak bu sene pandemi nedeniyle yeni bir sistem geliştirildi ve artık başvurular internet üzerinden, e devlet kapısından alınıyor. 

İKM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) 01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ı) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

i) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Adaylar aşağıdaki sayfaya giderek başvurusunu yapabilecek.

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu

Linke tıklayın ve açılan sayfada ilana başvurunuzu yapın. Başvurular 12 Mart saat 23.59'a kadar yapılacak.

DEVLETE BİNLERCE ASKER, BEKÇİ, MEMUR ALIMI YAPILACAK. BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN