Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10-20 Bin TL Maaşla Kamu Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda , bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere yüksek maaşla kamu personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10-20 Bin TL Maaşla Kamu Personel Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kamu personeli alımı ilanı yayımlandı.

Bakanlık tarafından az önce Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında yayımlanan ilanda , bilişim personeli kadrosunda isithdam etmek üzere 9 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), e
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Başvurular 1) Başvuru formu (Fotoğraflı), 2) Özgeçmiş, 3) Varsa, İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.) 4) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.) evrakları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine yapılacak.

Kamubulteni.com  |  Ankara