Çankırı Karatekin Üniversitesi Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Çankırı Karatekin Üniversitesi lise mezunu olması şartıyla Büro personeli ve Destek Personeli pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 

Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Çankırı Karatekin Üniversitesi lise mezunu olması şartıyla Büro personeli ve Destek Personeli pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvuru  şekli ve zamanı 

Adaylar Çankırı Karatekin Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurularını 7 Ekim 2022 tarihine kadar istenen belgeler ile birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına yapabileceklerdir. 

Kadro dağılımı

 • Büro Personeli - 1 Kişi
 • Destek Personeli - 1 Kişi

Başvuru Şartları Neler ? 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 •  Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Başvuracak adayların belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olması, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden nitelikte belirtilen ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
 • Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 •  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
 •  Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN