Çankırı Karatekin Üniversite’ne Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alınacak kadrolar koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadrolarına olacaktır.

Çankırı Karatekin Üniversite’ne Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Üniversite ilanına göre ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu toplamda 10 personel alımı yapılacak. Bugün itibariyle başlayan başvurularda son gün 7 Mart 2022 tarihi mesai bitimi olarak bildirildi.

Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı resmi internet sayfası personel.karatekin.edu.tr 'den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Çankırı Karatekin Üniversitesi sorumlu değildir.

Alım yapılacak kadrolar

Koruma ve güvenlik görevlisi 3 ön lisans, 2 ortaöğretim mezunu

Destek Personeli 3 ortaöğretim, 1 ön lisans ve 1 lisans mezunu alımı yapılacak

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
 3. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.)
 4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 5. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 6. Başvuracak adayların belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olması, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 7. Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden nitelikte belirtilen lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 9. Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
 10. Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 11. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 12. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
 13. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Başvuru Alımı Özel Şartlar

Başvuruda istenen belgeler

 1. Başvuru formu (www.karatekin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 3. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 4. 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 5. Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 6. Adli Sicil Belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 8. Koruma ve Güvenlik kadrosu için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı ile ehliyet fotokopisi,
 9. Koruma ve Güvenlik kadrosu için boy-kilo endeksini gösterir sağlık kuruluşu onaylı belge,
 10. Sertifika şartı olan kadrolar için istenilen sertifikanın aslı veya onaylı sureti.
 11. 1 adet vesikalık fotoğraf