Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Erkek Adaylardan Oluşan İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı İçin Başvurular Başlıyor Başvurularda Bu Şartlar Geçerli Olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alımı için başvurular 5 Eylülde başlıyor. Başvuru şartları yazımızda.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Erkek Adaylardan Oluşan İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı İçin Başvurular Başlıyor Başvurularda Bu Şartlar Geçerli Olacak

İBB tarafından son dakika personel alım ilanı yayımlandı. 2020 KPSS puanıyla zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacak. Başvurular için ikamet şartı aranmazken adayların ilgili zabıta memuru alımı ve itfaiye eri alımı için KPSS puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar itfaiye eri ve zabıta alımında yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için 5/9/2022 – 9/9/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Adaylar, uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

https://www.kamubulteni.com/images/upload/itfaiye_2.png

Başvuru Genel Koşulları

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. Alımlar için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması

7. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

8. İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

9. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi. (1 adet)

c) 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu internet çıktısı (1 adet)

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Sürücü belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

h) Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Başvurular elektronik ortamda tamamlanacak olup adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /