Büyükşehir Belediyesi En Az Lise Mezunu İtfaiye Alımı Başladı İtfaiye Eri Başvuru Şartları Neler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, en az lise mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolar için itfaiye eri alımı başvuruları başladı.

Büyükşehir Belediyesi En Az Lise Mezunu İtfaiye Alımı Başladı İtfaiye Eri Başvuru Şartları Neler

Belediye iş ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplanda 85 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Lise, ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği kadrolar için 2020 KPSS’nin ilgili puan türünden en az 60 puan almak gerekiyor.

Kadro Dağılımı

Ön Lisans: 70 personel

Ortaöğretim: 15 personel

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvuru formu ile beraber istenen diğer belgeleri eksiksiz olarak 19.09.2022 tarihi ile 23.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.00 arasında) Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Boy ve kilo ölçümü başvuru esnasında yapılacaktır.

Başvuru Şartları

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İtfaiyeci alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. ( 10.10.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı ve Kurumca onaylanmak üzere fotokopisi

Sınav Yeri ve Tarihi

İtfaiye Eri kadroları için yapılacak yazılı sınav 10.10.2022 tarihinde saat: 10.00’da başlamak üzere Soğukkuyu Mah. Site Cad. No:16 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Busmek Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezinde yapılacaktır.

Uygulamalı Sınav ise 12.10.2022-21.10.2022 tarihleri arasında Şirinevler, E106. Sok. No:2 Yıldırım/BURSA adresinde bulunan Vakıf Bera Kent Parkı ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 30.09.2022 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının genel ağ sayfasında (https://www.bursa.bel.tr) ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılacak adaylara Belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınavların yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınavlara girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine https://www.bursa.bel.tr adresinden erişebilecektir. Bu belge sınavlara girişte ibraz edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /