Bugün Duyuruldu! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu.

Bugün Duyuruldu! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Bakanlık tarafından yapılan resmi bilgilendirmede; uzman, şehir ve bölge plancısı, mimar, inşaat mühendisi ve harita mühendisi unvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağı, ilgili alımlara başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

YENİ MEMUR ALIMI DUYURULARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK VE SADECE İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi duyurusunda başvuru genel ve özel şartları şu şekilde oldu:

1) Türk vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,
3) Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
4) Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
5) Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

1- UZMAN POZİSYONU İÇİN;
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin “İşletme, İktisat, Maliye,
Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Uluslararası Finans,
Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İşletme
Mühendisliği, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslar Arası Finans,
Uluslar Arası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslar
Arası Ticaret ve Lojistik, Uluslar Arası İlişkiler” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2) 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
3) İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
4) İlan tarihi itibarıyla Bankacılık sektöründe, Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel Pazarlama veya
Kredilendirme süreçlerinde en az 3 yıl, bankacılık sektöründe olmayanlar için özel ve kamu
kurumlarının finans, muhasebe veya dış ticaret bölümlerinde en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip
olmak,
5) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.
6) Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
2- ŞEHİR PLANCISI POZİSYONU İÇİN;
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve
Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2) 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
3) İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
4) İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
5) Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
3- MİMAR POZİSYONU İÇİN;
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2) 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
3) İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
3
4) İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
5) Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
4- İNŞAAT MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat
Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2) 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
3) İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
4) İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
5) Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
5- HARİTA MÜHENDİSİ POZİSYONU İÇİN;
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi
ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik
Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
2) 4’lük sistemde en az 3,00 lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak (100’ lük sistemden
mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
sistemdeki karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.),
3) İlan tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
4) İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
4) Son başvuru günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

BAŞVURULAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Başvuruların 15 Haziran'da başlayacağına yer verilen duyuruda ayrıca şu ifadeler yer aldı: Adayların başvuru sırasında istenilen belgeleri bilgisayar ortamında doldurup çıktılarını alıp imzalandıktan sonra, dilekçe ekinde; 15/06/2020 – 26/06/2020 tarihleri arasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne şahsen teslim etmesi veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile göndermesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.