Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sınavsız En Az 3200-4000 TL Maaşla Personel Alımı Yapılacak

Birçok şehirde kamu kuruluşları bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar araısndan personel alımı yapılacağı açıklandı. Memur ve personel ile işçi kadrolarına yapılan alımların başvuru detayları haberimizde.

Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat: Sınavsız En Az 3200-4000 TL Maaşla Personel Alımı Yapılacak

Farklı illerde kamuya personel alımı.

KPSS puan şartı aranmadan farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Belediyeler, belediye kamu şirketleri bünyesine yapılan personel alımında duyurular bugün yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda belediyelere yapılan personel alımlarının başvuru bilgilerine ve detaylarına yer verdik.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana müracaat edecek kişilerde aranan başvuru şartları şu şekilde:

 Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ALIM YAPAN BELEDİYELER, BAŞVURU BİLGİLERİ

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN