Bu Bölümlerden Mezun Olanlara Halkbank'ta KPSS'siz İş

Halkbank 2020 yılı personel alımı ilanına başvurular devam ediyor. 12 Temmuz tarihine kadar devam eden başvuruların bilgileri haberimizde. İşte Halkbank 2020 yılı personel alımı başvuru bilgileri ve mezuniyet şartı.

Bu Bölümlerden Mezun Olanlara Halkbank'ta KPSS'siz İş

Halkbank personel alımı başvurusu sürüyor.

Halkbank , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı , Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adaylar , daha sonra Anadolu Üniversitesi tarafından uygulanack yazılı sınava girecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından sınavla ilgili yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "08 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. Banko Hizmetleri Asistanı(Servis Asistanı), Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı sınavları başvuruları 29 Haziran - 12 Temmuz 2020 (23:59) tarihleri arasında sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecektir. Başvuru ilanlarını aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz."

BAŞVURU ŞARTLARI

BANKO HİZMETLERİ ASİSTANI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara
fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,
e) 14.08.2020 itibarıyla üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin
her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek
(Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep
edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020
tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,
ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar
Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili “Görev Yeri” listesinde
yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Alım yapılacak iller: Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa
uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve
alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü
bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) Yaş kriterine ilişkin olarak;
 BT Müfettiş Yardımcılığı için; Lisans mezunları için 01.01.1992 ve sonrası; Yüksek Lisans
mezunları için 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,
 BT İç Kontrolör Yardımcılığı için;01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Mezuniyet kriterine ilişkin;
 BT Müfettiş Yardımcılığı için; Tablo-1’de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans
bölümleri arasından mezun olmak veya Tablo-2’de belirtilen lisans bölümlerinden mezun
olmakla birlikte Tablo-1’de belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,
 BT İç Kontrolör Yardımcılığı için; Tablo-3’te belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans
bölümlerinden mezun olmak,
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak;
Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle
belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları
tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020
tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,
ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) BT Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
ve BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
BT İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör
Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Mezuniyet şartı şu şekilde:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇKONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış
olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara
fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
d) Yaş kriterine ilişkin olarak;
 Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1992 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora
mezunları için 01.01.1990 ve sonrası,
 İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1993 ve sonrası,
 Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,
e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
 Müfettiş Yardımcılığı için, Tablo-1’de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri
arasından mezun olmak veya Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan
Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans
derecesi almış olmak,
 İç Kontrolör Yardımcılığı için, Tablo-1’de belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans
bölümlerinden mezun olmak veya Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan
Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans
derecesi almış olmak
 Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4
yıl olan bölümlerinden mezun olmak,
veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden
14.08.2020 itibarıyla mezun olmak.
f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin
her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek
(Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep
edilecektir.)
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020
tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,
ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından
bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
ı) Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve
BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,
İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı
ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,

Mezuniyet şartı şu şekilde:

BAŞVURU

İlanlara başvuru yapacak adayların https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresindne müracaatını yapması gerekecektir. 

Bango görevlisi için 95 TL sınav ücreti yatırılacak.

BT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE BT İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI için 140 TL.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI için ise 140 TL sınav ücreti ödenecek.

. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile veya Bankamız gişe ve internet şube kanalları üzerinden online başvurudan sonra yatırılacaktır.

UYGULAMAMIZI İNDİREREK KAMU İLANLARINDNA HABERDAR OLABİLİRSİNİZ.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN