Bozok Üniversitesi Hemşire, Ebe ve Odyolog Alımı Yapacak

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda hemşire, ebe de odyolog alımı yapılacağına yer verildi.

Bozok Üniversitesi Hemşire, Ebe ve Odyolog Alımı Yapacak

Yüzgat Bozok Üniversitesi personel alacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda hemşire, ebe ve odyolog kadrolarına personel alınacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

Hemşire 10 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Hemşire 4 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek şartıyla bakım ve rehabilitasyon alanında en az 3 yıl hemşire olarak çalışmış ve yaşlı bakım sertifikasına sahip olmak.

Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl KVC yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmış olmak.

Hemşire 2 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmış ve yoğun bakım sertifikasına sahip olmak.

Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikasına sahip olmak.

Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, ürodinami sertifikasına sahip olmak.

Hemşire 1 Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu olup, yara bakımı sertifikasına sahip olmak.

Ebe 2 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri 1 Odyometri bölümü önlisans mezunu olup, uyku teknisyenliği sertifikasına sahip olmak.

Diğer Sağlık Personeli 1 Odyoloji bölümü lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular 9 Aralık 2019 'a kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacak.

- Öğrenim Belgesi fotokopisi,

- KPSS Sonuç Belgesi

- Bir fotoğraf.

- Başvuru Formu

- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

KAMUBULTENİ.COM   | ANKARA