Belediyeye Memur, Zabıta Memuru, VHKİ, Tahsildar, Bilgisayar İşletmeni Alımı Yapılacak (İşte Başvuru Şartları)

Nevşehir Belediye Başkanlığı'na Tahsildar, Veznedar, Bilgisayar İşletmeni, Mutemet, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur ve Zabıta Memuru alımı yapılacak.

Belediyeye Memur, Zabıta Memuru, VHKİ, Tahsildar, Bilgisayar İşletmeni Alımı Yapılacak (İşte Başvuru Şartları)

Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor. Nevşehir Belediye Başkanlığı'nca yayımlanan resmi duyuruda belediyenin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 50 kişilik alım yapılacağı, ilgili alıma başvuru işlemlerinin 30 Kasım ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilirken, başvuru işlemleriyle ilgili, "Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30/11/2020 gününden 04/12/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir) müracaatlarını yapabileceklerdir.Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] internet/mail adresine,Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez/Nevşehir) istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır." denildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ise aşağıdaki gibi oldu: 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer Memur kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek
2. BASVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen kadro unvanları için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak ,2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 ve
KPSSP93 puan türlerinden, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden alım
yapılacak olan unvanların karşısında belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c. Zabıta Memuru Kadroları için; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel
şartlara göre, başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.
Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 d. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
 e. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadroları için Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi aldığını
transkript dökümüyle belgelemek. 
f. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapan adayların, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.