Belediyeden Şoför Alımı İlanı Geldi İkamet Şartı Yok KPSS Ehliyet ve Diğer Şartlar

Isparta ili Büyükkabaca Belediyesi Başkanlığı tarafından memur alım ilanı geldi. Yayımlanan ilanda şoför kadrosu için personel alımı yapılacak.

Belediyeden Şoför Alımı İlanı Geldi İkamet Şartı Yok KPSS Ehliyet ve Diğer Şartlar

Belediye başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere lise mezunu adayların başvuru yapabileceği şoför kadrosu için personel alımı yapılacak. En az D sınıfı ehliyet şartının arandığı kadro için 2020 KPSS P94 puan türünden 70  ve üzeri puan almış olma şartı bulunuyor.

KPSS puan türüyle sıralamaya giren adaylar daha sonra sözlü sınava alınacaktır.

Başvuru Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,             

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,    

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,      

g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

 h) En az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Kurumdan veya belediyenin internet sitesinden alınan https://www.buyukkabaca.bel.tr başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecek.

a.  Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

b.  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

c.  Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

d.  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e.  Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f.  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g.  3 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak)

h.  Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyece onaylanabilir.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Aadaylar sözlü sınav katılabilmek için başvurularını 28 Kasım- 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecek. başvurular, Sultan Süleyman mahallesi Süleyman Demirel bulvarı no:2 Büyükkabaca Belediye Başkanlığı Senirkent/Isparta adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile yapılabilecektir.

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected]   mail adresine yapılacaktır,

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /