Belediye En Az Lise Mezunu 60 KPSS ile Zabıta Memuru ve Memur Alımı Yapıyor

Belediye tarafından son dakika en az lise mezunu zabıta memuru ve memur alımı ilanı geldi. Başvuru şartları haberimizde.

Belediye En Az Lise Mezunu 60 KPSS ile Zabıta Memuru ve Memur Alımı Yapıyor

Yerel yönetimler tarafından duyurulan ilanlarla en az 60 KPSS puanıyla belediyeye en az lise mezunu zabıta memuru ve memur alımı gerçekleştirilecek. İstanbul Güngören Belediyesi tarafından yapılacak alımlar için 20 zabıta memuru ve 5 memur alımı yapılacak. Peki kimler başvuru yapabilecek.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar istenilen belgelerle beraber 29/06/2022 – 01/07/2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 09:00-16:30) Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir. (Geciken postalardan belediye sorumlu olmayacaktır.)

Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kadro Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

  • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyece yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)

- Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine  sahip olmak,

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Başvuru Formu, (Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından www.gungoren.bel.tr temin edeceklerdir.)

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden  alınacak  barkotlu  mezuniyet  belgesi  (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyece tasdik edilebilir),

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /