Belediye En Az B sınıfı Sürücü Belgesine Sahip İkamet Şartsız V.H.K.İ Memur Alımı Yapılacak

Diyarbakır Çüngüş Belediyesi tarafından yayımlanan ilanla ikamet şartsız Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacak. Başvur şartları ve detayla haberimizde.

Belediye En Az B sınıfı Sürücü Belgesine Sahip İkamet Şartsız V.H.K.İ Memur Alımı Yapılacak

Çüngüş Belediyesi en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 V.H.K.İ. alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylar sözlü sınava dahil edilecektir. Peki Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvuru şartları nelerdir, kimler bu kadroya başvuru yapabilir.

KPSS ve Eğitim Şartı

Başvurular 2020 KPSS ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için 2020 KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış olması gerekiyor.

V.H.K.İ. alımı için adayların Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme, sosyoloji bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemesi gerekiyor.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını elektronik ortamda, belediyenin www.cungus.bel.tr internet adresinden, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Çüngüş Belediyesine (Karşıyaka Mahallesi İsmet Akmeşe Caddesi Tekye Sokak No:1 Çüngüş/DİYARBAKIR) başvuru yapılabilecektir.

Başvurular 27 Temmuz 2022 ile 29 Temmuz 2022 cuma günü saat 17.00'ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

a) Türk vatandaşı olmak,             
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,    
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,        
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.       

Başvurular İçin İstenen Belgeler

Belediyeden yada belediyenin internet sitesinden www.cungus.bel.tr internet adresinden
alınan başvuru formu ile beraber aşağıdaki belgeler eklenecektir.         
a) Nüfus Cüzdanı aslı veya kurumca onaylamak suretiyle fotokopisi,     
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyece onaylanabilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,          
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)      
h) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.) 
               
j) Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)