Belediye Ehliyet Şartsız Kadın ve Erkek Zabıta Alım İlanı Yayımladı İkamet Şartı İstenmiyor İşte Başvuru Şartları

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından yayımlanan bir ilanla zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Belediye Ehliyet Şartsız Kadın ve Erkek Zabıta Alım İlanı Yayımladı İkamet Şartı İstenmiyor İşte Başvuru Şartları

Belediyeye ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuruya göre KPSS puan şartı ve diğer şartları taşıyan adaylar arasında belediyeye memur alımı yapılacak.

Belediye iş ilanları arasında yerini alan Yenişehir zabıta alımı için 15 kadro ayrılırken alımlar sadece ön lisans mezunu adaylara yönelik olacaktır. Başvurular 2020 KPSS puanıyla yapılacaktır. Adayların sınava katılabilmeleri için en az 60 puan alması şartı bulunuyor.

Başvuru Tarihi Şekli

Adaylar başvurularını 12.09.2022-15.09.2022 tarihleri arasında Fabrika Mahallesi 763. Sokak No:3 Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Yenişehir Belediyesi Ana Hizmet Binası çok amaçlı toplantı salonuna (Evlendirme Salonu) mesai saatleri içinde şahsen yapmak zorundadır. Başvuru esnasında boy ve kilo ölçümleri yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadro ve Nitelikleri

Başvuru Koşulları

a)Türk vatandaşı olmak,              

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,     

c)Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

g) Zabıta alımı için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

h) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.diyarbakiryenisehir.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a)Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir)

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir),

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Sınavın Yeri Zamanı ve Konuları

Sözlü ve uygulamalı sınav 10.10.2022–13.10.2022 tarihinde saat 09:00 da başlamak üzere, Elazığ Caddesi Fabrika Mah. 814 Sokak Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Seyrantepe Spor Kompleksinde yapılacak olup, öncelikle sözlü sınav daha sonra uygulamalı sınav yapılacaktır.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Sınav Konuları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

Konularını kapsayacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /