Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapıyor

Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 5 Müfettiş Yardımcısı Alımı yapıyor. İşte başvuru şartları

Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapıyor

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapıyor

Yerel yönetimler istihdam sunmaya devam ederken, 19 Eylül 2022 Tarihli ve 31958 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan alım ilanına göre Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Teftiş Kurulu Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 5 Müfettiş Yardımcısı Alımı yapacak. 

Başvuru şartları aşağıdaki gibidir 

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak,
 • Müfettiş olarak görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
 • 01/01/2022 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonraki doğumlular),
 • Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
 • Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
 • Bu sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Alım Belediyenin yapacağı sınav ile olacak

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları 22/09/2022- 03/10/2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde Bodrum Belediyesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi 

Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 06/12/2022 Salı günü saat 09:30’da Bodrum Belediyesi Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No: 1 Bodrum/MUĞLA adresinde yapılacaktır.

Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı ilanının detayları için TIKLAYIN