Belediye 55 Puanla İtfaiye ve 60 Puanla Zabıta Alımı

Afyonkarahisar Karaadilli Belediyesi tarafından alımı yapılacak itfaiye eri ve zabıta memuru alımı için başvurular başladı. Başvurular şahsen yapılacak. İşte tüm detaylar.

Belediye 55 Puanla İtfaiye ve 60 Puanla Zabıta Alımı

Belediye tarafından yapılan duyuru ile 2 farklı kadroda personel alımı yapılacak. Afyonkarahisar ili Karaadilli ilçesine 55 KPSS ile 1 itfaiye eri ve 60 KPSS İle 1 zabıta memuru alımı yapılacak. Adaylar başvurularını 2020 KPSS ile yapacaktır. Zabıta memuru kadrosu ön lisans mezunları, itfaiye eri kadrosu ise lisans mezunlarına açıldı. Alım yapılacak kadrolarda yaş şartı var mı, boy şartı kaç?

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, istenilen belgelerle beraber 28/06/2022 tarihinden 01/07/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyenin (Karaadilli Belediyesi Zafer mah. No:9 Karaadilli Şuhut/AFYONKARAHİSAR) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.

Alım Yapılacak Kadroların Nitelikleri

Zabıta Memuru: Muhasebe ve Vergi uygulamaları, Bilgisayar Operatörlüğü, Coğrafi Bilgi sistemleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. KPSS P93 puan türünden 60 ve üstü puan almak.

İtfaiye Eri: İşletme, İktisat veya Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. KPSS P3 puan türünden 55 ve üstü puan almak.

Başvuru Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

ğ) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,

h) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

ı) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

i) Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvuru Formu, (Kurumdan ya da (https://www.karaadilli.bel.tr) adresinden temin edilecek ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.)

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyece tasdik edilecektir) (1 adet),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyece tasdik edilecektir) (1 adet),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı (1 adet),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyece tasdik edilecektir) (1 adet),

2 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /