Başvuru Formu Yayımlandı: Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine Mülakatsız 75 Personel Alımı

Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi bünyesine en az lise mezunlarından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak. İlan başvuru formu bugün yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı. İşte başvuru bilgileri ve detayları

Başvuru Formu Yayımlandı: Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine Mülakatsız 75 Personel Alımı

Adnan Menderes Üniversitesi personel alacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan sınırı olmadan yapılacak 4/b personel alımında başvurular bugün alınmaya başladı. Kamubulteni.com olarak biz de bu yazımızda sözleşmeli kamu personeli alımının başvuru bilgilerine yer verdik.

Aydın Adnan Menders Üniversitesi Hastanesi bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yapılacak personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ÖZEL ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular , aşağıdaki evraklarla birlikte 15 gün içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Katta bulunan 4/B Başvuru Ofisine (Kepez/AYDIN) adresine şahsen yapılacak.

1) Başvuru Formu (Form için Tıklayın)
2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3) Öğrenim Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) 1 Adet Resim
6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen şartları ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca istenen sertifika/belgelerin üzerinde tarih olması ya da ekinde tarihi belirten ayrı bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur. İlan başvuru süresi içinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA