Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Bartın Üniversitesi resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden bugün yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alımı yapılacak. Detaylar ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Bartın Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu, Öğretim üyeliğine yükseltilme ile atanma yönetmeliği ve Bartın Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütleri Yönergesi hükümleri gereğince öğretim üyesi alımı yapılacaktır.

Bartın Üniversitesi Hangi Unvanlar öğretim Üyesi Alacak?

 • Bartın orman fakültesinin orman mühendisliği bölümünün orman inşaatı ve transportu anabilim dalına Profesör unvanı ile 1. dereceden 1 adet öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla orman mühendisliği alanında Doçent unvanının alınması ile beraber orman inşaatı ve transportu alanında çalışmaların yapılmış olması gerekir,
 • Bartın Orman Fakültesi'nin orman mühendisliği bölümünün orman inşaatı ve transportu ana bilim dalına Doktor öğretim üyesi unvanı ile 1. dereceden 1 adet öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla orman mühendisliği aralığında doktoru yapmış olmak gerekir ve daha sonrasında orman inşaatı ile transportu alanında çalışmalar yapmak gerekir,
 • Bartın Orman fakültesinin orman endüstri mühendisliği bölümünün odun mekaniği ve teknolojisi ana bilim dalına Doçent unvanı ile 1. dereceden bir adet üretim üyesi alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla orman endüstri mühendisliği alanında Doçent unvanının alınmış olunmasıyla beraber odun mekaniği ve teknoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak gerekir,
 • Eğitim fakültesinin eğitim bilimleri bölümünün rehberlik veya psikolojik danışmanlık ana bilim dalına Profesör unvanı ile 1. dereceden 1 adet öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla eğitim psikolojisi alanında Doçent unvanının alınmış olması ile beraber doçentlik unvanı alındıktan sonra Web of sciense kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 2 tane makalesinin bulunması gerekir,
 • Eğitim fakültesinin matematik ve fen bilimleri bölümünün fen bilgisi eğitimi ana bilim dalına Profesör unvanı ile 1. dereceden 1 adet akademik personel alımı yapılacaktır. Bu bölüme başvurabilmek amacıyla kimya eğitimi alanında Doçent unvanının alınmış olması ile beraber öz yeterlilik üzerine çalışmalarının yapılmış olması gerektir,
 • Eğitim fakültesinin Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi bölümünün Türkçe eğitimi ana bilim dalına Doçent unvanı ile 1. dereceden 1 adet akademik personel alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla Türkçe eğitimi alanında Doçent unvanı almış olmakla beraber yabancılara Türkçe öğretimi üzerine çalışmalar yapmış olmak gerekir,
 • Fen fakültesinin matematik bölümünün Cebir ve sayısal teorisi anabilim dalına Doktor öğretim üyesi unvanı ile 1. dereceden 1 adet öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla matematik alanında doktora yapmış olmakla beraber son 3 takvim ya da içerisinde web of sciense kapsamındaki dergilerde topoloji alanında yayınlanmış en az 2 makalesinin bulunması gerekir,
 • Fen fakültesinin matematik bölümünün topoloji ana bilim dalına Doktor öğretim üyesi unvanı ile 1. dereceden 1 adet akademik personel alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla matematik alanında doktora yapmış olmak gerekir,
 • İslami İlimler Fakültesinin Temel İslam Bilimleri bölümünün fıkıh anabilim dalına Doçent unvanı ile 1. dereceden 1 adet akademik personel alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla ilahiyat fakültesi mezunu olmakla beraber Temel İslam Bilimleri alanında doktora çalışmalarının yapılmış olması gerekir,
 • İslam ilimleri fakültesinin İslam tarihi ve sanatları bölümünün Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk edebiyatları ana bilim dalına Doçent unvanı ile 1. dereceden 1 adet akademik personel alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla Klasik Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanının alınmış olması ile beraber Klasik Türk edebiyatı ve İslami Türk edebiyatı alanlarında çalışmalar yapmış olmak gerekir,
 • Mühendislik ve mimarlık ile tasarım fakültesinin elektrik elektronik mühendisliği bölümünün devreler ve sistemler anabilim dalına Doçent unvanı ile 1. dereceden 1 adet akademik personel alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla elektrik elektronik mühendisliği alanında Doçent unvanının alınmış olması ile beraber analog tasarımlar üzerine çeşitli çalışmalar yapmış olmak gerekir,
 • Sağlık Bilimleri fakültesinin hemşirelik bölümünün hemşirelik esasları ana bilim dalına Doktor öğretim üyesi alımı yapılacaktır. 1. dereceden bir adet üretim üyesinin alınacağı bu pozisyona başvurabilmek amacıyla hemşirelik Lisans mezunu olmakla beraber hemşirelik esasları alanında tezdi yüksek lisans ve doktora yapmış olmak gerekir,
 • Bartın Meslek Yüksek Okulu'nun yönetim ve organizasyon bölümünün Lojistik ana bilim dalına Doktor öğretim üyesi unvanı ile 1. dereceden 1 adet akademik personel alımı yapılacaktır. Bu pozisyona başvurabilmek amacıyla endüstri mühendisliği, Ulaştırma ve lojistik yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve akıllı ulaşım sistemleri alanlarının birinde doktora yapmış olmak gerekir.


Diğer Detaylar;

İlanda aranan koşullar bölümünde bulunan yayınların tespit edilmesinde; son 3 takvim yılı yani 2019, 2020, 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilanın yayımlanmış olduğu tarihe kadar DOİ numarası almış olan yayınlar kabul edecektir.


Başvuru Yeri ve Zamanı

Başvurular, bu ilanın resmi gazetede yayınlanmış olduğu günden itibaren 15 günün sonuna kadar http://uby.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris adresi üzerinden çevrimiçi bir şekilde başvuru biçiminde yapılacaktır. Şahsen ya da posta ile gerçekleştirilen müracaatlar ise kesinlikle dikkate alınmayacaktır.