Balıkesir ve İstanbul Üniversitesi 181 Personel Alımı Yapacak 50 KPSS ile Mülakatsız

İki Üniversite, en az lise mezunu adaylar arasından 181 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.

Balıkesir ve İstanbul Üniversitesi 181 Personel Alımı Yapacak 50 KPSS ile Mülakatsız

Balıkesir ve İstanbul Üniversitesi personel alacak.

Balıkesir Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az lise mezunu adaylar arasından 4/B personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS en az 50 puan şartı ile yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuracak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Balıkesir Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda Üniversite 'nin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine 21 personel alınacağına yer verildi. 

İlana başvurular 15 gün içinde aşağıdaki evraklarla birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine yapılacak.

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2018 yılı KPSS sonuç belgesi.

5-Sağlık Bakanlığından onaylı Diyaliz Hemşireliği Sertifikası (Katılım belgesi kabul edilmeyecektir) veya aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi (Staj dönemi tecrübe olarak kabul edilmeyecektir)

6- Sağlık Bakanlığından onaylı yeni doğan yoğun bakım Hemşireliği Sertifikası (Katılım belgesi kabul edilmeyecektir) veya aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi (Staj dönemi tecrübe olarak kabul edilmeyecektir)

7- SGK prim günlerini gösterir belge.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İlanlara başvuru https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden alınacak.

Tüm iş ilanları için TIKLAYIN