Bahşılı Belediyesi 60 KPSS ile İtfaiye Eri, 63 KPSS ile Teknisyen Alımı Yapacak

Bahşılı Belediyesi bünyesine 2 personel alımı için ilanlar yayımlandı. Yayımlanan duyurularda 60 KPSS ile itfaiye eri, 63 KPSS ile teknisyen alınacağına yer verildi.

Bahşılı Belediyesi 60 KPSS ile İtfaiye Eri, 63 KPSS ile Teknisyen Alımı Yapacak

Bahşılı Belediyesi itfaiye eri ve teknisyen alacak.

Kırıkkale Belelediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 1 itfaiye eri ve 1 teknisyen alımı yapılacağına yer verildi. 

Belediye bünyesine yapılacak personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye eri alımında başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,
 • İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır, 
 • İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

ÖZEL ŞARTLAR

Belediye itfaiye eri alımında başvuru özel şartları şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 24/09/2020 tarihinden 28/09/2020 tarihine kadar Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE  adresine yapılacak.