Akdeniz Üniversitesi 65 KPSS ile Mülakatsız Sekreter ve Sağlık Personeli Alımı İlanı Geldi

Akdeniz Üniversitesi tarafından bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda KPSS 65 puan şartı ile mülakatsız sağlık personeli ve sekreter alımı yapılacağına yer verildi.

Akdeniz Üniversitesi 65 KPSS ile Mülakatsız Sekreter ve Sağlık Personeli Alımı İlanı Geldi

Akdeniz Üniversitesi mülakatsız personel alacak.

Akdeniz Üniversitesi tarafından bir ilan yayınlandı. 27 Eylül 2019 Resmi Gazete ilanında en az ön lisans mezunu adaylar arasından KPSS 65 puan ile mülakatsız personel alımı yapılacağına yer verildi. 

Hemşire, sekreter ve tıbbi personel kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizde.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
 • Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 65 (altmışbeş) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Atanmaya hak kazanan adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 • Başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşından gün almamış olmak.

KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • 81 Hemşire Alımı: Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak
 • 4 Perfüzyonist Alımı: Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Perfüzyon bölümünden mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
 • 1 Tıbbi Sekreter Alımı: Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak
 • 2 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Alımı: Yükseköğretim Kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunu olmak

BAŞVURU

İlana başvurular Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen yapılacak. Başvuru esnasında istenen evraklar şu şekilde;

 • Dilekçe ve Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Fotoğraf
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Erkek adaylar için Askerlik durumun belgesi.
 • 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “ 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevinin devamını yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu. (Göreve başlayacak olanlar için geçerlidir.)

Başvurular bugün başladı ve 15 gün boyunca alınacak.