Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2108 Memur Alımı İlanı Yayımladı KPSS Şartı Yok En Az İlkokul Mezunu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Türkiye Geneli 2108 memur alımı yapacağını duyurdu. Kadro dağılımı belli oldu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2108 Memur Alımı İlanı Yayımladı KPSS Şartı Yok En Az İlkokul Mezunu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 Eylül dönemi için 2828 sayılı kanun kapsamında 2108 personel alımı yapacağını duyurdu. Tercih işlemi bugün itibaren başladı. Tercih yapan adayların yerleştirme işlemi kura ile yapılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok bakanlık ve farklı kuruma yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 8 Eylül 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Başvurularda son gün 20 Eylül 2022 olarak belirtildi. Adaylar aynı zamanda başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecektir.adaylar tercih işlemi için 30 tercih hakkına sahip olacaktır.

Kadro Dağılımı;

İlkokul, ortaokul, ilköğretim mezunu: 463 personel

Lise Mezunu: 1171 personel

Ön Lisans Mezunu: 187 personel

Lisans Mezunu: 287 personel

2828 Sayılı Kanun Nedir, Bu Kadrolara Kimler Başvuru Yapabilir

Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

KPSS Şartı Var mı?

2828 sayılı kanun kapsamında alımı yapılacak 2108 memur alımı için KPSS şartı aranmayacak.

Başvuru Ortak Koşulları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için;

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı olmamak

TERCİH KILAVUZU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /