Aile Bakanlığı Lise Mezunu 1050 Personel Alımı KPSS Yaş Şartı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alım yapılacak 1805 personelin 1050 tanesi ortaöğretim kadrolarına tahsis edildi. Peki hangi kadrolara alım var, kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı, yaş şartı kaç?

Aile Bakanlığı Lise Mezunu 1050 Personel Alımı KPSS Yaş Şartı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında KPSS-2022/4 ile 1050 ortaöğretim (lise) mezunu farklı kadrolarda istihdam edilecektir. Alınacak bu kadrolar ülkenin farklı yerlerinde istihdam edilecektir.

Tercih İşlemleri Ne Zaman

Adaylar için tercihler 4 Mart itibariyle başladı. Tercihler için son tarih 10 Mart 2022 saat 23.59 olarak duyuruldu.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak

Alımlar koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek kadrosuna yapılacaktır. Destek kadrosunda ise çocuk bakıcısı, engelli bakıcısı, hasta ve yaşlı bakıcısı ve şoför kadroları bulunuyor.

Koruma ve güvenlik görevlisi 153 personel

Teknisyen 34 personel

Destek Personeli 607 personel

Tercihler Nasıl Yapılır

Tercihler ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacaktır. Tercih işlemleri için 30 TL ücret ödemesi yapılmalıdır.

KPSS Şartı Var Mı?

Tercihler 2020 KPSS puanlarıyla yapılacaktır. Adaylar KPSS P94 puanlarıyla başvurularını yapabilecektir. KPSS için herhangi bir taban puan şartı sunulmamıştır.

Yaş Şartı Var Mı?

Tercih yapacak adayların 18 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Ayrıca üst yaş sınırı olarak 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır şartı konulmuş.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (*)

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3. 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

4. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

8. Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.

9. Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

NOT: 1. Kadın hizmet birimlerinde çalışacak personelin, ilgili mevzuat gereğince tercihen kadın personel çalıştırılması gerektiğinden, “Cinsiyeti kadın olmak.” şartı eklenmiştir.

2. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “Bakınız Başvurma Özel Şartları ...” ifadesi var ise aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.

Şoför Kadrosu İçin Özel Şartlar

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75 inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü 10 belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31/12/2022 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Özel Şartlar İçin: TIKLAYIN

Kontenjan Dağılımı İçin: TIKLAYIN

Nitelikler Tablosu İçin: TIKLAYIN

Başvuru Sayfasına Gitmek İçin: TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /