50 ve 70 KPSS ile 2 Üniversiteye Büro Memuru ve Sağlık Personeli Alımı

İki üniversiteye büro memuru ve sağlık personeli alımı yapılacak. KPSS 50 ve 70 puan şartı ile yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.

50 ve 70 KPSS ile 2 Üniversiteye Büro Memuru ve Sağlık Personeli Alımı

İki üniversiteye büro ve sağlık personeli alımı.

İki farklı üniversite , Resmi Gazete 'de yayımladıkları duyuruda KPSS puan sınırı olmadan personel alımı yapacaklarını duyurdu. Büro personeli, hemşire ve sağlık teknikeri kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvurular bugün alınmaya başladı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki ilana başvuru yapacaklarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, e

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 2

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLANI

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda lisans mezunu büro personeli alınacağına yer verildi. İşte başvuru şartları:

- İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, - 2018 veya 2019 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 puanı almış olmak, - MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.

Başvurular Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir) 2. KPSS Sınav Sonuç Belgesi 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi 4. İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 6. Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü 7. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 9. Özgeçmiş ve sertifikalar 10. Fotoğraf (1 Adet) 11. Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı evrakları ile Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLANI

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda 20 hemşire ve 1 sağlık teknikeri alımı yapılacağına yer verildi. Lisans mezunu hemşire ve Odyometri Bölümünden mezun sağlık teknikeri alımında başvuru şartları şu şekilde;

Başvurular 15 gün içinde 1- Öğrenim Belgesi Aslı ve Fotokopisi 2- LİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ÖNLİSANS mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonucu (Barkotlu internet çıktısı) 3- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 4- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi 5- Fotoğraf (1) Adet 6- İş Talep Formu ile Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA